Sunny - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki

Regulamin

1) Wykonawcą usługi prania – czyszczenia dywanów jest firma „Sunny” którą reprezentuje Patryk Grodkowski. Wyżej wymieniony wykonawca w  dalszej części regulaminu nazywany będzie pralnią „Sunny”.Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy „Sunny” Patryk Grodkowski.
2) PRALNIA DYWANÓW „Sunny” – przyjmuje do wykonania określone zlecenie i  zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i  dyspozycjom Zleceniodawcy.
3) Pralnia „Sunny”zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zlecenia,lub odstąpienia od umowy,gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dywan nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.
4) Termin wykonania usługi wynosi do siedmiu dni.
5) Każdy dywan o wymiarach mniejszych niż 1m2 jest liczony jako 1m2.
6) Dywany z frędzlami mierzone są wraz długością frędzli.
7) Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika pralni „Sunny” przyjmującego zamówienie/dywan o próbach samodzielnego zapierania (rodzaj użytych środków).
8) Dywany, na których brakuje etykiety z informacją o sposobie czyszczenia oraz o rodzaju dywanu, przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
9) Dywany są prane metodą „Na Wskroś „na mokro w kąpieli wodnej. Klient wyraża na to zgodę niezależnie od wskazań na etykiecie dywanu.
10) Dywany z wiskozy, jedwabne,bawełniane oraz skórzane przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta (możliwość zniszczenia lub uszkodzenia niepowtarzalnej struktury).
11) Pralnia „Sunny” nie odpowiada za ukryte plamy, które ujawnią się po praniu – czyszczeniu.
12) Pralnia „Sunny” nie gwarantuje usunięcia wszystkich plam szczególnie tych z herbaty, kawy, lakierów do paznokci, klejów, bejcy, farb, rdzy, moczu, wina, soków, tłuszczów, coli, wosku, pleśni oraz plam niewiadomego pochodzenia.
13) Pralnia nie gwarantuje 100% usunięcia przykrych zapachów i  zabrudzeń: (np. mocz, wymiociny, zapachy po zwierzętach). Klient jest zobowiązany do poinformowania pracowników pralni „Sunny” o w/w zabrudzeniach.W przypadku nie poinformowania o wyżej wymienionych zabrudzeniach reklamacje nie będą uwzględniane.
14) Pralnia „Sunny” informuje, że wszystkie dywany narażone w trakcie ich użytkowania na działanie słońca mogą być miejscowo wyblakłe i że te wady mogą ujawnić się dopiero po usunięciu z nich warstwy brudu.
15) Pralnia „Sunny” informuje, że na dywanach zwłaszcza z wysokim włosem i na dywanach z polipropylenu oraz poliestru często występują uszkodzenia (w skutek użytkowania) takie jak: rozdwojone końcówki, miejsca skulkowane i wydeptane, które tworzą na dywanie obszary ciemniejsze bądź o innych odcieniach. Nie ma to nic wspólnego ze złym wykonaniem usługi prania – czyszczenia lecz ze zniszczeniem dywanu.
16) Dywany klejone, podklejane, usztywniane mączką kostną mogą ulec rozklejeniu – Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu dywany – Klient oddaje je do prania wyłącznie na własną odpowiedzialność mając świadomość, że dywan może ulec rozklejeniu.
17) Dywany i chodniki w włókna polipropylenowego oraz poliestrowego, w  szczególności dywany typu shaggy oraz dywany używane przez zwierzęta po praniu mogą nieprzyjemnie pachnieć.
18) Pralnia „Sunny” nie gwarantuje usunięcia charakterystycznego zapachu z dywanów wełnianych. Zapach powoduje naturalna wilgoć znajdująca się w wełnie.
19) Pralnia „Sunny” nie odpowiada za zniszczenia dywanów podczas „ PRANIA NA WSKROŚ” takich jak : zniekształcenie, pofalowanie, rozklejenie, zabarwienie klejem(w przypadku dywanów klejonych), oderwanie frędzli i za inne uszkodzenia mechaniczne.
20) Pralnia „Sunny”nie odpowiada za uszkodzenia dywanów w skutek ich ukrytych wad.
21) Po wykonaniu usługi prania na dywanie w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać wyraźne ślady będące wynikiem bieżącego użytkowania – przetarcia, odbarwienia, rozprucia runa itp.
22) Za wystąpienie przypadków opisanych w pkt. 12,13,16,17,20, powyżej pralnia przyjmuje na siebie odpowiedzialność w granicach określonych art. 471-472 KC.
23) Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
24) Opłata za usługę pobierana jest w całości po wykonaniu przedmiotu zlecenia.Wysokość opłaty określa cennik pralni.
25) Pralnia „Sunny „uwzględnia reklamacje do 48 godzin od momentu odbioru dywanu przez klienta.
26) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest druk przyjęcia dywanu, paragon bądź rachunek ( nie jesteśmy płatnikami VAT )
27) Reklamacja jest rozpatrywana dopiero po uregulowaniu należności za reklamowaną usługę.
28) Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej (druk reklamacji w pralni lub punktach pralni „Sunny”) w terminie 14 dni.
29) W przypadku zniszczenia bądź zaginięcia dywanu i stwierdzeniu winy pralni „Sunny”, podstawą do wypłacenia pieniędzy za zniszczony/zagubiony dywan jest paragon bądź faktura zakupu.
30) Klient jest zobowiązany odebrać dywan w ciągu 7 dni od wyznaczonej daty odbioru. Po upływie tego czasu reklamacje nie są uwzględniane.
31) W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotów powierzonych pralni „Sunny” po upływie 20 dni od ustalonego w  pokwitowaniu usługi terminie, dolicza się koszty za przechowywanie przedmiotów w wysokości: 10% ceny – przechowywanie od 21 do 30 dni, 20% ceny – przechowywanie od 31 do 60 dni, 50% ceny – przechowywanie powyżej 60 dni.
32) W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w  ciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.
33) Usługa obszywania jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym wypraniu/wyczyszczeniu dywanu w pralni „Sunny”